Msze święte
w dni powszednie:
700, 1800 (1700 - zimą)
w kaplicy (czwartek, piątek):
1700 (1600 - zimą)
w niedziele i święta:
730, 1000, 1130, 1700
w kaplicy: 845
Kancelaria parafialna
czynna rano
środa i sobota: 830-900
czynna wieczorem
poniedziałek, wtorek i czwartek: 1830-1900
(1730-1800 - zimą)
piątek : 1830-1930
(1730-1830 - zimą)

w pierwsze czwartki, piątki i soboty kancelaria nieczynna
wezwanie do chorego i sprawy pogrzebu o każdej porze
Nagrobki wymagające prac konserwatorskich Cmentarz przy Kościele Cmentarz u Morawów Cmentarz u Pakosów
Rys historyczny
Najważniejsze wydarzenia z dziejów parafii Lipnica Mała oraz budowy kościoła pod wezwaniem Św Stefana
1608r. -
Początek osadnictwa w Lipnicy Małej. Rozpoczęto karczowanie lasów pod nowo powstającą miejscowość.
1624r. -
W Lipnicy Małej mieszka dwóch sołtysów i dwudziestu dwóch gospodarzy.
1726r. -
Liczba mieszkańców sięga ok. 2700.
1804r. -
Budowa pierwszego kościoła.
1827r. -
Mieszkańcy Lipnicy Małej uczęszczają na nabożeństwa do Lipnicy Wielkiej, do tego czasu sakramenty przyjmowali w Orawce.
1860r. -
Kilka razy w roku do świątyni w Lipnicy Małej przyjeżdża ksiądz z Lipnicy Wielkiej.
1919r. -
10 września Biskup Spiskiej Kapituły eryguje parafię Lipnica Mała, a jej administratorem został ks.Marcin Jabłoński.
1922r. -
11 lipca proboszczem parafii został ks. Jan Maślak. Dzięki jego zabiegom w 1922r. zbudowano i oddano do użytku pierwszą plabanię.
1929r. -
Kolejnym proboszczem parafii został ks. Prałat Józef Buroń późniejszy długoletni dziekan dekanatu orawskiego.
1931r. -
Podjął decyzję o budowie nowego kościoła. Projekt kościoła wykonał architekt Franciszek Mączyński. Prace budowlane trwały etapami.
1933r. -
Wzniesiono fundamenty, a 1936r. ukończono budowę prezbiterium i nawy głównej. W ostatni dzień sierpnia 1939r. - tuż przed wybuchem II wojny światowej - ukończono budowę wieży kościelnej.
1942r. -
Ks. Józef Buroń zwraca się z prośbą do Biskupa Spiskiej Kapituły o poświęcenie kościoła, wspomina także o konsekracji, którą planuje przeprowadzić później. Uzyskał zgodę na błogosławieństwo nowo wybudowanego kościoła, którego w święto Piotra i Pawła w 1942r. udziel delegat biskupa ks. Jozef Slanicay.
1953r. -
Na wieży kościoła został zawieszony duży dzwon, który 11 kwietnia 1954r. konsekrował biskup Fanciszek Jop i nadał imię św. Stefana.
1967r. -
Podłoga drewniana została wymieniona na posadzkę lastrykową.
1974r. -
Proboszczem został ks. Franciszek Dużyk - budowniczy nowej plebanii w parafii.
1974r. -
Wmurowanie tablicy poświęconej ks. Prałatowi Józefowi Buroniowi.
1982r. -
Proboszczem został ks. Kanonik Władysław Droździk. Z jego inicjatywy wykonano witraże w oknach nawy głownej kościoła oraz położono nową polichromię ścian.
1992r. -
Proboszczem zostaje ks. Kanonik Adam Leśniak. Jego wkład w rozwój parafii i przebudowę kościoła jest imponujący.
1993r. -
Przystępuje do wykonania nowych ławek w kościele.
1994r. -
Podejmuje decyzję o rozbudowie kościoła poprzez dobudowanie naw bocznych według projektu architekta Eugeniusz Grygla i przebudowaniu wieży zgodnie z projektem architekta prof. Witolda Cęckiewicza.
1999r. -
Ukończenie budowy bocznych naw kościoła.
2000r. -
W kościele zainstalowano ogrzewanie podłogowe oraz unikatowe na owe czasy dolne źródło ogrzewania jakim jest pompa ciepła z sześcioma odwiertami pionowymi. Dotacje na ten cel z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska pozyskano dzięki staraniom ówczesnego wójta gminy dra Antoniego Wontorczyka.
2001r. -
Pan Kazimierz Wolski wykonał posadzkę granitowo-marmurową, a kościół z zewnątrz starannie odnowiono.
2003r. -
Wykonano marmurowy ołtarz soborowy i ambonkę.
2005r. -
Do parafii sprowadzono relikwie św. Stefana.
2007r. -
Zmieniono pokrycie dachu na blachę miedzianą i ukończono przebudowę wieży.
2008r. -
Wykonano nowe chodniki i urządzono plac wokół kościoła. Dzięki niestrudzonym i aktywnym staraniom proboszcza ks. Kanonika Adama Leśniaka w tym samym roku przystąpiono do odnawiania wnętrza świątyni. Projekt renowacji wnętrza wykonali oraz pracami kierowali miejscowi artyści państwo Magdalena i Marian Smreczakowie. Przygotowali także projekt ołtarza głównego oraz podjęli się jego wykonania.

2011r. -
Zostały odlane dwa nowe dzwony, które 12 czerwcza poświęcił Jego Eminencja ks. Kardynał Stanisław Dziwisz. W tym samym roku wykonano ławki do naw bocznych - fundacja URBAR-u.
2013r. -
Wykonano ogrodzenie wraz z bramami głównymi. 18 sierpnia 2013r. poświęcono tabernakulum.
2014r. -
Rozpoczął się montaż nowych witraży, które zostały wykonane przez Dariusza i Agatę Loga.
2016r. -
21 maj 2016r. konsekracja rozbudowanego i odnowionego kościoła, której dokonał Jego Ekselencja ks. Biskup Jan Szkodoń.

Copyright © 2012-2021 Parafia św. Stefana
Parafia św. Stefana, Lipnica Mała 347, 34-482 Lipnica Mała
tel. (18) 275 25 46, e-mail: parlipnicamala@wp.pl
Nr konta: 17 8798 0002 0000 0000 0260 0001