Msze święte
w dni powszednie:
700, 1800 (1700 - zimą)
w kaplicy (czwartek, piątek):
1700 (1600 - zimą)
w niedziele i święta:
730, 1000, 1130, 1700
w kaplicy: 845
Kancelaria parafialna
czynna rano
środa i sobota: 830-900
czynna wieczorem
poniedziałek, wtorek i czwartek: 1830-1900
(1730-1800 - zimą)
piątek : 1830-1930
(1730-1830 - zimą)

w pierwsze czwartki, piątki i soboty kancelaria nieczynna
wezwanie do chorego i sprawy pogrzebu o każdej porze
Nagrobki wymagające prac konserwatorskich Cmentarz przy Kościele Cmentarz u Morawów Cmentarz u Pakosów
Kancelaria

Dokumenty potrzebne do sakramentów:

CHRZEST

MAŁŻEŃSTWO

SAKRAMENT CHORYCH

POGRZEB

Chrzest

 Dokumentami potrzebnymi do chrztu są:

  1. odpis aktu urodzenia dziecka,
  2. wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
  3. dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, adresy zamieszkania),
  4. zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że mogą przyjąć godność chrzestnej i chrzestnego w Kościele Rzymsko-Katolickim

 

Do kancelarii parafialnej należy zgłosić się na dwa tygodnie przed datą chrztu, który zasadniczo jest udzielany w II-gą niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 11.30.

Kto może być chrzestnym/chrzestną?

Wierzący i praktykujący katolik, który był bierzmowany i który może otrzymać sakramentalne rozgrzeszenie oraz przystąpić do komunii św. w czasie Mszy św. z udzieleniem sakramentu chrztu św. Kandydat na chrzestnego/chrzestną otrzymuje zaświadczenie w Parafii zamieszkania jeśli spełnia w/w wymagania i znany jest duszpasterzowi podpisującemu się na dokumencie. Nie może być chrzestnym/ chrzestną ten kto np. żyje w konkubinacie, tzw. wolnym związku, nie prowadzi życia sakramentalnego - czyli praktykuje niewiarę bądź inną religię. Kandydatów na chrzestnych należy wybierać ze względu na SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO - czyli rzeczywistość wiary,   a nie ze względu na koligacje, przyjaźnie czy znajomości. Kryterium decydującym jest wiara i życie religijne, a nie relacje emocjonalne czy pokrewieństwo. Świadkiem  chrztu  może  być tylko chrześcijanin innego wyznania (protestant, prawosławny jeśli jedno z rodziców dziecka przynależy do tego wyznania).
Copyright © 2012-2021 Parafia św. Stefana
Parafia św. Stefana, Lipnica Mała 347, 34-482 Lipnica Mała
tel. (18) 275 25 46, e-mail: parlipnicamala@wp.pl
Nr konta: 17 8798 0002 0000 0000 0260 0001